Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 3: Kế toán hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, đọc và giải thích thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.