Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 6 - ThS. Trần Tuyết Thanh

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 6: Bản thuyết minh báo cáo tài chính" các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được vị trí và mục đích của Bản thuyết minh BCTC, nắm được các nguyên tắc lập và trình bày, hiểu được cơ sở lập Bản thuyết minh BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.