Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ"cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán phải thu, phải trả nội bộ, thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.