Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 4: Kế toán tài sản cố định (ĐH Mở TP. HCM)

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.