Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - Võ Minh Hùng

Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán chi phí hoạt động, kế toán xác định kết quả kinh doanh, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.