Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 5 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.