Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 7 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học mô tả được các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng điện tử, giải thích quá trình hoạt động của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.