Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 5 - Nguyễn Tiến Dũng

Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị giá trị. Chương này giúp người học nắm bắt các nội dung như: Bản chất của việc phân khúc thị trường, phân khúc thị trường người tiêu dùng, phân khúc thị trường công nghiệp, phân khúc theo đặc điểm địa lý, phân khúc theo đặc điểm nhân khẩu,... Mời các bạn cùng tham khảo.