Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 8 - Nguyễn Tiến Dũng

Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 8 trình bày các quyết định về phân phối. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, thiết kế kênh, quản trị kênh, phân phối vật chất, bán sỉ, bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.