Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 6 - ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

Bài giảng "Marketing quốc tế - Tuần 6: Chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế" trình bày Những nhân tố ảnh hưởng đến phương thức thâm nhập thị trường, những phương thức xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.