Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 1 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Chương 1: Giới thiệu hệ thống ngân hàng và tổng quan về Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung sau: Hệ thống ngân hàng Việt Nam, tổng quan về Ngân hàng thương mại.