Bài giảng Quản trị các loại tiệc: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng Quản trị các loại tiệc giới thiệu về công việc quản lý điều hành tiệc như việc quản lý chi phí, quản lý doanh thu, dự toán lợi nhuận, quản lý và điều hành bữa tiệc; Đồng thời cũng giới thiệu cách thức tổ chức phục vụ các loại hình tiệc như: tổ chức phục vụ tiệc Buffet, tổ chức phục vụ tiệc ngồi, tổ chức phục vụ tiệc cưới, tổ chức phụ vụ tiệc ngoài trời và tổ chức phục vụ Quốc yến... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.