Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 2 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương 2 - Quản trị chất lượng trong tổ chức. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.