Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 5 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương 5 - Mô hình quản trị chất lượng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Các xu hướng tiếp cận và xây dựng mô hình mô hình quản trị chất lượng, quản trị chất lương theo ISO 9000, quản trị chất lượng toàn diện, giới thiệu một số mô hình quản lý khác.