Bài giảng Quản trị chất lượng: Chương 4 - PGS.TS. Đỗ Thị Ngọc

Chương 4 - Các kỹ thuật và công cụ quản trị chất lượng. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Các công cụ cơ bản trong quản trị chất lượng, một số kỹ thuật quản trị chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.