Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 1 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 1: Tổng quan về SCM" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng, động năng của chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.