Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 5 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 5: Giá trị khách hàng và giao hàng trong chuỗi cung ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị khách hàng, giao hàng trong CCU, giao hàng chéo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.