Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 3 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 3: Mua hàng và quản lý nguồn cung" cung cấp cho người học các kiến thức: Chiến lược nguồn cung trong QT cung ứng, thuê ngoài trong chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.