Bài giảng Quản trị rủi ro các định chế tài chính: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

Chương 3 Rủi ro tín dụng thuộc bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: rủi ro tín dụng của khoản vay riêng lẻ, danh mục khoản vay và rủi ro tập trung.