Bài giảng Quảng cáo và xúc tiến thương mại quốc tế: chương 2 – ĐH Thương mại

Chương 2 - Quá trình xúc tiến thương mại quốc tế. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Truyền thông xúc tiến quốc tế và quá trình đáp ứng tâm lý khách hàng, quá trình xúc tiến thương mại quốc tế, các yếu tố thúc đẩy tính quốc tế của xúc tiến thương mại.