Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Bài giảng Thanh toán quốc tế gồm có các nội dung chính được trình bày như sau: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối, các phương tiện trong thanh toán quốc tế, các điều kiện và phương thức trong thanh toán quốc tế, các phương thức trong thanh toán quốc tế,...