Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 2 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 2: Microsoft word 2010" trình bày các kiến thức về word basics, common tasks in word (Styles and Themes, formatting pictures, inserting clip art and pictures, text boxes and WordArt,...). Mời các bạn cùng tham khảo.