Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

Cuốn sách 315 Tình huống kế toán tài chính được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được Nhà nước ban hành. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung chính như: tiên và các khoản ứng trước, tài sản cố định, tiền lương và các tài khoản trong tiền lương, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các nhân viên kế toán, các bạn sinh viên học môn kế toán tài chính ở các cập độ khác nhau có thể vận dụng phương pháp đối ứng tài khoản để xử lý thông tin Mời các bạn cùng tham khảo.