Ebook Đi lên từ sản xuất nhỏ: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Đi lên từ sản xuất nhỏ" cung cấp cho người học các nội dung: Bên bờ sông Đuống quyết thắng giặc lụt, Hoàng Phúc được mùa, thóc xây dựng nước, Đảng bộ Thái Nguyên lãnh đạo thực hiện kế hoạch sản xuất năm 1956, Đảng bộ Bắc Ninh lãnh đạo công tác sản xuất vụ mùa như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo.