Ebook Đi lên từ sản xuất nhỏ: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Đi lên từ sản xuất nhỏ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Một trang oanh liệt của lịch sử oanh liệt, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, thi đua thực hiện xuất sắc các Nghị quyết trọng đại của Quốc Hội, mười lăm năm làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang,... Mời các bạn cùng tham khảo.