Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 1

Cuốn sách tập hợp những câu hỏi - đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai năm 2013 giúp bạn đọc nắm vững những quy định của pháp luật trong lĩnh vực nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.