Ebook Hỏi - Đáp pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Luật đất đai 2013: Phần 2

Qua những câu hỏi có tính chọn lọc và cách trả lời ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã bao quát được toàn bộ nội dung của Luật, giúp người đọc nắm bắt được những quy định của pháp luật về lĩnh vực nêu trên một cách rõ ràng và chính xác nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.