• Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 9 - Võ Minh Hùng

  Bài giảng "Kế toán tài chính III - Chương 9: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cần thiết, nội dung tổ chức công tác kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 1 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2 - Chương 1: Tiếp cận với phần mềm kế toán. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống thông tin kế toán, các cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế toán, khởi tạo cơ sở dữ liệu kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Chương 2 - Thiết lập hệ thống thông tin kế toán. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khai báo dữ liệu danh mục, ý nghĩa của mã hóa đối tượng danh mục, nhập số dư đầu vào hệ thống, quản lý phát hành hóa đơn từ hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p fbu 30/04/2020 5 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Chương 3 - Hoạt động kế toán thương mại trên phần mềm chuyên dụng. Chương này giúp người học có thể ứng dụng được các phần mềm kế toán để thực hiện các quy trình kế toán cơ bản như: Kế toán mua hàng, kế toán kho, tài sản cố định, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 4 - Vũ Quốc Thông

  Chương 4 - Kế toán tổng hợp trên phần mềm. Sau khi học xong chương này người học có thể ứng dụng phần mềm kế toán: Thao tác các bút toán cuối kỳ, ứớc tính chi phí thuế TNDN, kết chuyển và xác định kết quả kinh doanh, kết xuất báo cáo từ phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Chương 5 - Tổ chức dữ liệu kế toán. Mục tiêu học tập của chương này gồm có: Trình bày các khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) kế toán, giải thích cơ sở dữ liệu liên kết (Relational Database), thực hành truy vấn thông tin với ngôn ngữ CSDL SQL.

   14 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 2: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Chương 6 - Một số chủ đề liên quan đến phần mềm kế toán. Chương này trình bày một số chủ đề liên quan: Vị trí của phần mềm kế toán (PMKT) trong hệ thống thông tin kế toán, mô hình hoạt động trên PMKT, lợi ích của việc ứng dụng PMKT, tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT, điều kiện cho việc áp dụng PMKT, phân loại phần mềm kế toán, đánh giá...

   18 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán)

  (NB) Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 3 (Excel kế toán) cung cấp cho người học kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel và thực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính. Nội dung cụ thể gồm có: Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel, một số thao tác về bảng tính, một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel, một số chương trình thường...

   66 p fbu 29/02/2020 32 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán)

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán 4 (Access kế toán) gồm có những nội dung chính sau: Phần 1 - khái quát về Microsoft Access, phần 2 - xây dựng cơ sở dữ liệu, phần 3 - xây dựng chương trình kế toán trên MS Access. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p fbu 29/02/2020 34 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Thanh toán quốc tế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Thanh toán quốc tế gồm có các nội dung chính được trình bày như sau: Tỷ giá hối đoái và thị trường ngoại hối, các phương tiện trong thanh toán quốc tế, các điều kiện và phương thức trong thanh toán quốc tế, các phương thức trong thanh toán quốc tế,...

   88 p fbu 29/02/2020 22 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Nội dung chính của Đề cương bài giảng Kế toán quản trị được trình bày như sau: Cơ sở lý luận chung về kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí trong doanh nghiệp, các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ,...

   96 p fbu 29/02/2020 18 0

 • Bài giảng Thuế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Bài giảng Thuế - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

  Đề cương bài giảng Thuế gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Đại cương về thuế, thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...

   85 p fbu 29/02/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số