• Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chăm sóc khách hàng, quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng, người bán hàng bưu điện, kỹ năng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Nội dung chủ yếu của cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, thực trạng và giải pháp để tận dụng tốt các ưu đãi theo các Hiệp định AJCEP và VJEPA,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Hiện nay, Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA lớn nhất mà còn bạn hàng thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong nhiều năm. Đây là một thị trường tiêu dùng vào loại lớn nhất thế giới, đặc biệt đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản-nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh...

   102 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 2 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp các bạn vận dụng thông tin và khái niệm tài chính một cách thông minh, chính xác để hoạch định và đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Tiếp nối...

   97 p fbu 30/04/2020 16 0

 • Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Ebook Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý: Phần 1 - NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh

  Cuốn sách Cẩm nang kinh doanh - Tài chính dành cho người quản lý cung cấp một nền tảng kiến thức tài chính cơ bản cho những người quản lý; đồng thời hướng dẫn cách vận dụng các thông tin và khái niệm tài chính một cách chính xác nhằm hoạch định và đưa ra những những quyết định kinh doanh hiệu quả. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu đến người...

   101 p fbu 30/04/2020 15 0

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 2

  Phần 2 của tài liệu Lý luận và thực tiễn về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam sẽ tiếp tục trình bày về: Thực trạng và thực tiễn vận hành cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam, phương hướng và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế giải quyết...

   163 p fbu 31/03/2020 20 1

 • Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn - Phần 1

  Tài liệu giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại như: khái niệm, các yếu tố tác động và quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế giải quyết. Tài liệu gồm có 3 nội dung chính, phần 1 của tài liệu sẽ trình bày những vấn đề lý luận chung về cơ chế giải quyết tranh...

   96 p fbu 31/03/2020 16 0

 • Hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo và các văn bản (Tái bản có bổ sung): Phần 2

  Hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo và các văn bản (Tái bản có bổ sung): Phần 2

  Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân. Mời các bạn cùng tìm hiểu các văn bản...

   61 p fbu 31/12/2019 39 0

 • Hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo và các văn bản (Tái bản có bổ sung): Phần 1

  Hướng dẫn thi hành pháp lệnh quảng cáo và các văn bản (Tái bản có bổ sung): Phần 1

  Pháp lệnh này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo. Pháp lệnh này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia...

   49 p fbu 31/12/2019 35 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số