• Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

    Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản

    Tổng hợp đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản được chi thành 9 chương với các nội dung chính: Bản chất của Marketing; hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing; môi trường Marketing; hành vi mua của khách hàng;... với mỗi chương bao gồm các câu hỏi khác nhau để các bạn tham khảo. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình ôn tập và làm...

     34 p fbu 23/02/2016 138 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số