• Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 7: TMĐT giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và đặc trưng của TMĐT, sự khác biệt giữa TMĐT và TM truyền thống, lợi ích của TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 5: Hệ thống thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 8: TMĐT giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

   30 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của TMĐT" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p fbu 30/04/2020 6 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng "Thương mại điện tử - Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử (e-marketplace)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   22 p fbu 30/04/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Bài giảng Quản trị chất lượng - TS. Ngô Thị Ánh

  Mục tiêu bài giảng quản trị chiến lược này nhằm giúp người học thấu hiểu các khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng; nắm vững các nguyên tắc quản lý chất lượng; sử dụng được một số kỹ thuật, công cụ quản lý chất lượng; hiểu rõ bản chất của một số hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn. Nội dung trong bài giảng này...

   140 p fbu 31/03/2020 16 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 0 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 0 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng bài 0 "Đặt vấn đề về vai trò của thanh toán quốc tế trong ngoại thương" do GS. TS. Nguyễn Văn Tiến biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Nhà XK và nhà NK thường ở hai nước khác nhau nên không thể "Tiền trao, cháo múc được", hơn nữa "luật pháp" các nước cấm TT trực tiếp cho nhau, giải pháp, văn...

   8 p fbu 31/12/2019 18 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 1 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 1 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành và khái niệm thanh toán quốc tế, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế, ngân hàng đại lý, các bên tham gia thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p fbu 31/12/2019 23 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 2 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài giảng Thanh toán quốc tế trong ngoại thương: Bài 2 - TS. Nguyễn Văn Tiến

  Bài 2 trình bày về "Sale contract". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Rủi ro trong thương mại quốc tế, hợp đồng ngoại thương, điều khoản giá, điều kiện giao hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p fbu 31/12/2019 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số