• Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 6 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quy chế tự kiểm tra tài chính, nội dung kiểm tra tài chính - tài sản, trình tự và thủ tục tự kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p fbu 26/05/2020 1 0

 • Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 1

  Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 1

  Cuốn sách Trí tuệ tài chính chứa đựng những thông tin cập nhật nhất cùng các kiến thức cơ bản về tài chính, từ đó dạy cho nhà quản lý biết cách sử dụng những dữ liệu tài chính để điều hành doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, nó cũng nêu lên những vấn đề đang có vai trò ngày càng quan trọng trong những năm gần đây như các lo ngại về khủng...

   93 p fbu 30/04/2020 13 0

 • Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 2

  Ebook Trí tuệ tài chính: Phần 2

  Cuốn sách Trí tuệ tài chính chứa đầy những câu chuyện thú vị về các công ty trong thực tế, cuốn sách sẽ trao cho những nhà quản lý phi tài chính sự tự tin để hiểu được những bí ẩn nằm phía sau những con số và giúp họ đưa hoạt động hàng ngày lên một tầm cao mới. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày những nội dung còn lại bao...

   107 p fbu 30/04/2020 14 0

 • Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 1 - Joel Gree Blatt

  Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 1 - Joel Gree Blatt

  Cuốn sách Trở thành thiên tài chơi chứng khoán là một quyển sách chỉ dẫn thiết thực giúp tìm kiếm những khu vực đặc biệt mà ở đó chúng ta hoàn toàn có thể thu về lợi nhuận cao. Tất cả đều ở đây, bao gồm những nghiên cứu tình huống cụ thể, những thông tin cơ bản mà bạn cần và những công cụ mà bạn có thể sử dụng. Phần 1 của cuốn...

   99 p fbu 30/04/2020 13 0

 • Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 2 - Joel Gree Blatt

  Ebook Trở thành thiên tài chơi chứng khoán: Phần 2 - Joel Gree Blatt

  Tiếp nối phần 1, nội dung phần 2 của cuốn sách gồm chương 4 đến chương 8 tập trung nói về công ty con, sự phá sản và tái cơ cấu, đặc biệt là vấn đề những cổ phiếu có giá trị thấp nhất là 60 đô,...Mục đ1ich của cuốn sách này là muốn bạn hiểu rõ cách chinh phục đỉnh cao, cung cấp cho bạn bản đồ và phương tiện đạt được mục đích....

   105 p fbu 30/04/2020 12 0

 • Ebook Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối - Forex 100%

  Ebook Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối - Forex 100%

  Ebook Forex 100% Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối với các nội dung: các thuật ngữ và khái niệm; lý thuyết nến Nhật Bản; phân tích cơ bản; phân tích đồ thị; phân tích tỷ lệ; các chỉ số và công cụ dao động; kỹ thuật và chiến lược kinh doanh.

   315 p fbu 30/04/2020 4 0

 • Hướng tới sự phát triển của thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam

  Hướng tới sự phát triển của thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam

  Thị trường mua bán nợ phát triển sẽ giúp cho tình hình tài chính của các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại (NHTM) được lành mạnh, minh bạch, đồng thời khơi thông nguồn vốn trong nền kinh tế. Trong bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu về thị trường mua bán nợ ngân hàng và doanh nghiệp.

   11 p fbu 30/04/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số