• Ebook Quản trị học: Phần 1

  Ebook Quản trị học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về quản trị và quản trị kinh doanh, sự phát triển của những lý thuyết quản trị kinh doanh, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   113 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Quản trị học: Phần 2

  Ebook Quản trị học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Lãnh đạo, kiểm tra. Phần cuối cuốn sách giới thiệu những tình huống thường gặp trong quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chăm sóc khách hàng, quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Ebook Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về bán hàng, người bán hàng bưu điện, kỹ năng bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 2

  Nội dung chủ yếu của cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về thị trường Nhật Bản, phân tích hoạt động thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, thực trạng và giải pháp để tận dụng tốt các ưu đãi theo các Hiệp định AJCEP và VJEPA,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản: Phần 1

  Hiện nay, Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA lớn nhất mà còn bạn hàng thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam trong nhiều năm. Đây là một thị trường tiêu dùng vào loại lớn nhất thế giới, đặc biệt đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản-nhóm hàng xuất khẩu thế mạnh...

   102 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 2

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 2

  Trong Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi, Garrett Sutton đã cung cấp cho bạn một đề cương lý tưởng giúp bạn tạo ra những suy nghĩ khác biệt, khuyến khích bạn đặt ra các câu hỏi mà nếu được giải đáp chân thực sẽ có thể đột phá cánh cửa phát triển cho doanh nghiệp của bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   146 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 1

  Ebook Lập kế hoạch kinh doanh thắng lợi: Phần 1

  Mục tiêu chính của kế hoạch kinh doanh thắng lợi là thuyết phục các nhà đầu tư, những người sẽ hỗ trợ bạn về tài chính và cả những ý tưởng sáng tạo. Nếu đã sẵn sàng thực hiện ước mơ, quyển sách này là dành cho bạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   150 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   174 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   118 p fbu 27/05/2020 4 0

 • Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 2

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 2

  Phần 2 Ebook Thành công nhờ quản lý cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích thị trường tăng cường khả năng nắm bắt và kiểm soát thị trường, theo đuổi tính ưu việt, thành công nhờ quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   191 p fbu 27/05/2020 5 0

 • Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1

  Ebook Thành công nhờ quản lý: Phần 1 cung cấp cho người đọc các nội dung: Phân tích phán đoán, nâng cao khả năng hoạch định chiến lược, nhận biết ưu thế, tạo ra yếu tố cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p fbu 27/05/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số