• Bài giảng Kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán quốc tế của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Tổng quan về kế toán quốc tế, tổng quan về hệ thống kế toán mỹ, hệ thống sổ và báo cáo kế toán,...

   219 p fbu 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí

  Bài giảng Kế toán chi phí

  Bài giảng Kế toán chi phí của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề chung về kế toán chi phí, phân loại chi phí và giá thành sản phẩm, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế

   96 p fbu 30/09/2019 8 0

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên cung cấp những kiến thức cơ bản về: Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, kế toán tài sản cố định,....

   122 p fbu 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản

  Bài giảng Kế toán xây dựng cơ bản gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kế toán nguồn vốn xây dựng, kế toán tại đơn vị chủ đầu tư, kế toán tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.

   104 p fbu 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán thuế

  Bài giảng Kế toán thuế có mục tiêu chính là: Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán thuế trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao, lập được chứng từ kế toán thuế, sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp.

   123 p fbu 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Một số vấn đề chung về hệ thống thông tin kế toán, thiết lập thông tin cho hệ thống thông tin kế toán, hệ thống thông tin kế toán và chu trình kinh doanh,...là những nội dung chính mà "Đề cương bài giảng Hệ thống thông tin kế toán" dưới đây. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   133 p fbu 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán

  Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán

  Bài giảng Tổ chức hoạch toán kế toán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức hạch toán kế toán, tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền, tổ chức hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và thanh toán với người bán,...

   113 p fbu 30/09/2019 7 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng nghiên cứu thực nghiệm: Trường hợp Việt Nam

  Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng nghiên cứu thực nghiệm: Trường hợp Việt Nam

  Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 – 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Chất lượng tài sản thanh khoản, Vốn ngân hàng, Dự phòng rủi ro tín...

   12 p fbu 30/09/2019 7 0

 • Phân tích một số nhân tố tác động tới hiệu quả tài chính hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu

  Phân tích một số nhân tố tác động tới hiệu quả tài chính hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn tái cơ cấu

  Bài viết đi sâu phân tích một số nhân tố bên trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có thể tác động tới hiệu quả sinh lời của các ngân hàng trong giai đoạn tái cơ cấu.

   8 p fbu 30/09/2019 7 0

 • Nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến sự ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Nghiên cứu tác động của cạnh tranh đến sự ổn định ngân hàng bằng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng được thực hiện trên bộ dữ liệu 25 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2006–2016.

   11 p fbu 30/09/2019 7 0

 • Mối quan hệ đánh đổi giữa ổn định sản lượng và ổn định lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ

  Mối quan hệ đánh đổi giữa ổn định sản lượng và ổn định lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ

  Nghiên cứu này điều tra thực nghiệm mối quan hệ đánh đổi giữa ổn định sản lượng và ổn định lạm phát trong thực thi chính sách tiền tệ bằng cách xem xét mối quan hệ của phương sai có điều kiện của hai biến trong một khung phân tích GARCH-BEKK đa chiều. Sử dụng dữ liệu trong giai đoạn 1959–2017 ở Anh.

   16 p fbu 30/09/2019 6 0

 • Tài chính vi mô của ngân hàng chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam

  Tài chính vi mô của ngân hàng chính sách xã hội với chương trình giảm nghèo bền vững tại Việt Nam

  Bài viết sẽ đánh giá những thành công và những hạn chế của VBSP trong hoạt động tài chính vi mô nhằm thực hiện chính sách xóa đói nghèo bền vững tại Việt Nam, qua đó, đề xuất một số hàm ý chính sách cho quá trình phát triển VBSP.

   6 p fbu 30/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số