• Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 1 trình bày về "Tổng quan về chiến lược". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm chiến lược, chiến lược dự định và chiến lược được thực hiện, Khái niệm quản trị chiến lược, vai trò của quản trị chiến lược,...

   20 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - TS. Trương Quang Dũng

  Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích môi trường bên ngoài", cụ thể như: Khái quát, tổng quát về môi trường, môi trường vĩ mô, môi trường chính trị, pháp luật,....Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 3 - TS. Trương Quang Dũng

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Phân tích nội bộ và lợi thế cạnh tranh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tại sao phải phân tích nội bộ, xác định DN đang ở đâu, đánh giá yếu tố bên trong (nguồn lực, năng lực) ảnh hưởng đến chiến lược, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu,...

   26 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 - TS. Trương Quang Dũng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Phạm vi của bản sứ mạng, vai trò của sứ mạng, căn cứ xây dựng tầm nhìn, phân loại mục tiêu, hoạch định mục tiêu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 - TS. Trương Quang Dũng

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Quy trình xây dựng chiến lược, hình thành chiến lược cấp Công ty, lựa chọn chiến lược cấp Công ty,....

   67 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 trình bày các nội dung sau: Nền tảng của chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh ở cấp kinh doanh, Chiến lược đầu tư theo chu kỳ sản phẩm. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p fbu 29/06/2018 2 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 7 "Chiến lược chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích khách hàng, lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing, Marketing Mix (4P). Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 do TS. Trương Quang Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL, thiết lập mục tiêu ngắn hạn, xây dựng chính sách, hoạch định và phân bổ nguồn lực, điều chỉnh cơ cấu tổ chức,...

   15 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 9 - TS. Trương Quang Dũng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của đánh giá chiến lược, quy trình đánh giá chiến lược, điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p fbu 29/06/2018 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 4: Sổ kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 4: Sổ kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết hạch toán kế toán, sổ kế toán, các hình thức hạch toán kế toán, tổ chức bộ máy kế toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   59 p fbu 30/05/2018 6 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 1: Những vấn đề chung

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và chức năng của hạch toán kế toán, đối tượng của hạch toán kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị, các nguyên tắc kế toán cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn...

   52 p fbu 30/05/2018 5 0

 • Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 2: Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Bài giảng Lý thuyết hạch toán kế toán - Phần 2: Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối,...Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài...

   85 p fbu 30/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số