• Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐHCNHN

  Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL - ĐHCNHN

  Giáo trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL cung cấp cho sinh viên những kiến thức: Tổng quan về DBMS và SQL sever, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, phép nối, làm việc với view (khung nhìn), bảo mật trong SQL, thủ tục lưu trữ , hàm và trigger, thủ tục lưu trữ, hàm và trigger, giao dịch SQL.

   145 p fbu 03/11/2021 8 0

 • Giáo trình Hệ điều hành - GV. Lê Khắc Nhiên Ân (Biên tập)

  Giáo trình Hệ điều hành - GV. Lê Khắc Nhiên Ân (Biên tập)

  Giáo trình Hệ điều hành cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản như: Tổng quan về hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, lịch sử phát triển hệ điều hành, các mô hình xử lý đồng hành, khái niệm tiến trình (Process) và mô hình đa tiến trình (Multiprocess); khái niệm tiểu trình(thread) và mô hình đa tiểu trình...

   256 p fbu 03/11/2021 26 1

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS. Đặng Đình Bôi

  Muốn có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoài việc hiểu rõ các lý thuyết cơ bản và bản chất quá trình giao tiếp, người học còn phải vận dụng, trải nghiệm thực tế, quan sát, tự rút ra các bài học cho chính mình. Kỹ năng giao tiếp do đó được nhiều tác giả viết phục vụ cho các đối tượng làm việc trong kinh doanh, hành chính, nhóm công tác xã hội, xã...

   20 p fbu 03/11/2021 16 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) - TS. Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) - TS. Nguyễn Ngọc Kiện

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung) hệ thống chuẩn kiến thức đào tạo về ngành luật hình sự, được biên soạn trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên và nhà khoa học có uy tín. Giáo trình thể hiện chính sách hình sự, chính sách pháp luật hình sự trong hoàn cảnh kinh tế, xã hội ở nước ta hiện nay,...

   182 p fbu 03/11/2021 12 1

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Cuốn giáo trình Tài chính doanh nghiệp đề cập đến mọi vấn đề lý luận cơ bản của bộ môn Tài chính doanh nghiệp và đã đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế và những thay đổi trong hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp của Việt Nam. Giáo trình gồm có 11 chương, phần 1 này sẽ gồm các nội dung: Tổng quan về tài chính doanh...

   213 p fbu 30/10/2021 38 2

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp phần 2 gồm có những nội dung: Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; cổ tức của công ty cổ phần; nguồn tài trợ của doanh nghiệp và tài trợ ngắn hạn; nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính; vấn đề tài chính trong việc sát nhập, hợp nhất và phá sản doanh nghiệp.

   218 p fbu 30/10/2021 17 1

 • Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 1

   Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 1 trình bày những nội dung sau: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, quản lý quỹ tiền lương trong các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, quản lý tài sản trong các cơ quan hành chính - đơn vị sự nghiệp, phương pháp lập dự toán - chế độ cấp phát...

   148 p fbu 30/10/2021 12 0

 • Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Tài chính hành chính - sự nghiệp: Phần 2

  Nội dung phần 2 giáo trình "Tài chính hành chính - Sự nghiệp" gồm có: Quản lý tài chính sự nghiệp giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính sự nghiệp y tế, quản lý tài chính sự nghiệp xã hội, quản lý tài chính đối với hoạt động sự nghiệp kinh tế, quản lý tài chính sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao.

   230 p fbu 30/10/2021 5 0

 • Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng: Phần 1

  Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng: Phần 1

  Cuốn sách “Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng” được biên soạn nhằm để đáp ứng nhu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu của sinh viên. Nội dung của giáo trình gồm 5 chương, cập nhật thêm những nội dung liên quan đến Luật Ngân hàng nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung năm 2003) và Luật các tổ chức tín dụng (đã sửa đổi, bổ sung năm...

   159 p fbu 30/10/2021 20 1

 • Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng: Phần 2

  Giáo trình Tín dụng - Ngân hàng phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Việt Nam. Trong phần này, các bạn sẽ tìm hiểu về: Cơ sở pháp lý của hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, Quyết...

   142 p fbu 30/10/2021 8 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1

  Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có 6 chương. Phần 1 của giáo trình gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p fbu 30/10/2021 16 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2

  Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích chứng khoán và đầu tư chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế và việc phát hành trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   180 p fbu 30/10/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số