• Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Thân" giúp người học nắm được những kiến thức về hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển nhân sự; lương bổng và đãi ngộ.

   77 p fbu 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân

  "Giáo trình Quản trị nhân sự: Phần 2 - TS. Nguyễn Hữu Thân" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức về tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập vào môi trường làm việc, đào tạo và phát triển, đánh giá hoàn thành công tác, thiết lập và quản trị hệ thống lương bổng

   92 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực

  Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực

  Nội dung Tài liệu học tập Thực hành quản trị nhân lực bao gồm 13 yêu cầu như sau: Tổng quan về QTNL trong Doanh nghiệp, sự phân chia trách nhiệm quản trị nhân lực trong tổ chức, thực hành phân tích công việc, xây dựng kế hoạch nhân lực trong doanh nghiệp, thực hành các kỹ năng tuyển dụng, thực hành kỹ năng thiết kế chương trình định hướng hội...

   126 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ - Trần Hữu Ái

  Giáo trình Quản trị dịch vụ Giới thiệu về dịch vụ và quản trị dịch vụ; xu hướng phát triển và các ngành dịch vụ chủ yếu; chiến lược toàn diện; hoạch định công suất nguồn lực erp, quản trị cung cầu dịch vụ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   281 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Logistics - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Logistics - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Logistics do TS. Nguyễn Xuân Quyết biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị logistics; Dịch vụ khách hàng; Hệ thống thông tin; Quản trị dự trữ; Quản trị vận chuyển; Quản trị các hoạt động logistics hỗ trợ; Tổ chức và kiểm soát logistics tại doanh nghiệp.

   161 p fbu 28/12/2021 17 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả kinh doanh; Phân tích các yếu tố sản xuất trong kinh doanh; Phân tích lợi nhuận trong kinh doanh; Dòng tiền và khấu hao tài sản cố định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   90 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp khách sạn - Phạm Đình Thọ

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp khách sạn - Phạm Đình Thọ

  Môn học Quản trị nguồn nhân lực cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, quan trọng nhất về hệ thống hoạt động quản lý tài nguyên con người. Giáo trình này đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch (cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống…). Giúp cho các nhà quản trị có được những kiến thức và...

   108 p fbu 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Môn học Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Môn học Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình gồm 12 chương như sau: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực, môi trường quản trị tài nguyên nhân sự, phân tích và thiết kế công việc, hoạch định tài nguyên nhân lực, tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, định hướng và phát triển nghề nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thành tích công tác của nhân viên,...

   217 p fbu 28/12/2021 4 0

 • Giáo trình Quản trị marketing – ThS Nguyễn Ngọc Long (Sưu tầm & hiệu chỉnh)

  Giáo trình Quản trị marketing – ThS Nguyễn Ngọc Long (Sưu tầm & hiệu chỉnh)

  Giáo trình gồm 11 chương, trang bị cho người học những kiến thức về: Tổng quan về marketing & quản trị marketing, hệ thống thông tin marketing và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược marketing mix, chiến lược sản phẩm và dịch vụ, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến...

   205 p fbu 28/12/2021 5 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán tài chính được biên soạn với 2 phần gồm 18 chương. Phần 1 của giáo trình gồm 8 chương, trình bày những kiến thức tổng quan về kiểm toán tài chính như: Kiểm toán tài chính trong hệ thống kiểm toán, mục tiêu kiểm toán tài chính, bằng chứng kiểm toán, đánh giá kiểm soát nội bộ, xây dựng kế hoạch kiểm toán, thực hiện kế...

   224 p fbu 30/11/2021 34 0

 • Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán tài chính phần 2 trình bày về kiểm toán các chu trình và khoản mục chủ yếu. Phần này bao gồm các chương về: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền, kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán, kiểm toán chu trình hàng tồn kho, kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên, kiểm toán tài sản cố định và đầu tư dài hạn, kiểm toán chu...

   287 p fbu 30/11/2021 17 0

 • Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và nghiệp vụ ngân hàng thương mại gồm có 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1: tổng quan về ngân hàng thương mại, chương 2: những đặc thù trong kinh doanh ngân hàng, chương, 3: nguyên lý hoạt động NHTM, chương 4: nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM, chương 5: tổng quan về...

   334 p fbu 30/11/2021 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số