• Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Toán cao cấp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tích phân; Phép tính vi phân hàm nhiều biến; Phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   121 p fbu 29/10/2021 22 2

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu kinh tế; Tổng quan tình hình nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; Phát triển khung lý thuyết, khung khái niệm và khung phân tích; Nghiên cứu định lượng: phương pháp khảo sát. Mời các bạn cùng tham...

   55 p fbu 29/10/2021 7 0

 • Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế nghiên cứu tổng thể; Xử lý và phân tích dữ liệu định lượng cho nghiên cứu; Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu và báo cáo nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p fbu 29/10/2021 7 0

 • Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình môn học Tài chính doanh nghiệp

  Giáo trình Tài chính doanh nghiệp gồm có 10 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định trong doanh nghiệp, vốn lưu động trong doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, kế hoạch hoá tài chính, đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, nguồn tài...

   284 p fbu 29/10/2021 13 3

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức như: Xây dựng kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp, tổ chức lực lượng bán hàng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p fbu 29/10/2021 5 0

 • Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị bán hàng: Phần 1

  Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, đồng thời theo sự phân công của Nhà trường, tài liệu học tập “Quản trị bán hàng” này được biên soạn nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nội dung Tài liệu gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần....

   74 p fbu 29/10/2021 5 0

 • Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế; chương 4 quản trị các yếu tố của hoạt động kinh doanh quốc tế; chương 5 hợp đồng kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p fbu 29/10/2021 3 0

 • Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị kinh doanh quốc tế: Phần 1

  Nội dung Tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau: Chương 1 tổng quan về quản trị kinh doanh quốc tế; chương 2 quản trị marketing quốc tế; chương 3 quản trị chiến lược kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p fbu 29/10/2021 13 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 1

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản được biên soạn với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quan nhất về khoa học Marketing cho sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Nội dung tài liệu gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản sau:...

   100 p fbu 29/10/2021 3 0

 • Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Tài liệu học tập Marketing Căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản sau: Các quyết định về sản phẩm, quyết định về giá bán, quyết định phân phối, truyền thông marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p fbu 29/10/2021 3 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 1

  Tài liệu học tập “Quản trị chiến lược” này được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cô đọng, súc tích về hoạt động quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp. Nội dung của tài liệu bao gồm 9 chương đi theo các vấn đề có tính logic của quá trình quản trị chiến lược trong doanh nghiệp từ hoạch định chiến...

   84 p fbu 29/10/2021 8 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chiến lược: Phần 2 trang bị cho sinh viên những nội dung chính sau: Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược; kế hoạch hỗ trợ thực hiện chiến lược; kiểm tra, đánh giá chiến lược; chiến lược kinh doanh toàn cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p fbu 29/10/2021 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số