• Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 6 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chính của chương 6 Đo lường trong nghiên cứu và thiết kế bảng câu hỏi là: Hiểu được các khái niệm về đo lường trong nghiên cứu marketing, phân biệt các loại thang đo, hiểu được các khái niệm và nhiệm vụ của bảng câu hỏi, biết tiến trình thiết kế bảng câu hỏi.

   53 p fbu 30/06/2019 15 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 2 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 2 Mô hình nghiên cứu marketing là: Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của mô hình nghiên cứu, phân biệt các loại mô hình nghiên cứu, biết cách lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

   28 p fbu 30/06/2019 17 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 3 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Chương 3 Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, giải thích được vì sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu, phân biệt được các phương pháp chọn mẫu, biết quy trình lấy mẫu gồm các bước gì, có thể thực hành việc lấy mẫu cho cuộc nghiên cứu.

   52 p fbu 30/06/2019 19 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 8 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu chương 8 giúp sinh viên: Hiểu được bản chất và các khái niệm giả thuyết nghiên cứu, biết các bước kiểm định giả thuyết, hiểu được các loại kiểm định giả thuyết, thực hiện các kiểm định thống kê cơ bản bằng SPSS.

   44 p fbu 30/06/2019 14 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương mở đầu - ThS. Dư Thị Chung

  Sau khi học xong môn học này, sinh viên có thể: Phân biệt được phương pháp nghiên cứu marketing, giải thích sự cần thiết cũng như vai trò của hoạt động nghiên cứu marketing của doanh nghiệp, thực hành lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu,...

   13 p fbu 30/06/2019 18 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 - ThS. Dư Thị Chung

  Nội dung Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 1 Tổng quan về nghiên cứu marketing gồm có: Khái niệm nghiên cứu Marketing, vai trò của nghiên cứu Marketing, hệ thống thông tin Marketing, phân loại nghiên cứu Marketing, người thực hiện và người sử dụng kết quả NC, kế hoạch nghiên cứu Marketing,...

   68 p fbu 30/06/2019 17 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 7 - ThS. Dư Thị Chung

  Chương này giúp học viên: Hiểu được các khái niệm về xử lý dữ liệu, phân biệt các phương pháp xử lý dữ liệu, biết được quy trình xử lý dữ liệu bằng SPSS, giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu.

   59 p fbu 30/06/2019 13 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 4 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing Chương 4 có mục tiêu chính là: Hiểu được các khái niệm cơ bản về nghiên cứu định tính, giải thích được vai trò của nghiên cứu định tính, biết các phương pháp thu thập dữ liệu định tính, biết kỹ thuật phân tích, diễn giải dữ liệu định tính,....

   53 p fbu 30/06/2019 13 0

 • Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 - ThS. Dư Thị Chung

  Mục tiêu Bài giảng Nghiên cứu marketing: Chương 9 Báo cáo kết quả nghiên cứu là: Hiểu được vai trò và chức năng của bản báo cáo, phân loại được các dạng báo cáo nghiên cứu, biết nội dung cần có của một báo cáo nghiên cứu, hiểu được các nguyên tắc viết báo cáo,...

   39 p fbu 30/06/2019 13 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 2: Nhập và mở các tệp dữ liệu

  Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 2: Nhập và mở các tệp dữ liệu

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập và mở các tệp dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   29 p fbu 30/06/2019 15 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 6: Phân tích hồi quy

  Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 6: Phân tích hồi quy

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hồi quy. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   14 p fbu 30/06/2019 16 0

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 4: Kiểm định thống kê

  Bài giảng Thống kê kinh doanh và SPSS - Bài 4: Kiểm định thống kê

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định thống kê. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   44 p fbu 30/06/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số