• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Chương 6 - Kế toán chủ sở hữu. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; nhận diện và vận dụng tài khoản kế toán liên quan đến doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ý nghĩa của thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Nguyễn Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin trên Bảng cân đối kế toán, tổng quan về BCTC, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   18 p fbu 27/07/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể hiểu các khái niệm về thị trường, tài sản tài chính và thị trường tài chính; khái quát về hệ thống tài chính, thị trường tài chính và các yếu tố liên quan đến thị trường tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể nhận biết các công cụ tài chính; hiểu đặc điểm, cách thức, định giá, giao dịch của từng loại công cụ tài chính; hiểu cách thức phát triển các công cụ tài chính trên thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p fbu 27/07/2020 5 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu: Mục tiêu và chức năng của thị trường sơ cấp, những hoạt động căn bản trên thị trường sơ cấp, mục tiêu và cách thức phát hành chứng khoán, phân biệt được các thị trường thứ cấp, hiểu các quy định liên quan đến hoạt động của thị trường thứ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   157 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu được tầm quan trọng, lợi ích, tiền đề phát triển thị thường trái phiếu, thị trường cổ phiếu; biết cách định giá trái phiếu, cổ phiếu; rủi ro khi đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu; sự vận động của thị trường cổ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p fbu 27/07/2020 4 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Thị trường và các định chế tài chính - Chương 5: Thị trường tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tiền tệ, cơ cấu tổ chức của thị trường tiền tệ, đầu tư trên thị trường tiền tệ, một số gợi ý nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Thị trường và các định chế tài chính - Chương 6: Thị trường hối đoái" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thị trường hối đoái, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái Việt Nam, phương thức giao dịch hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p fbu 27/07/2020 3 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu biết được các định chế tài chính trung gian trên thị trường tài chính; trình bày được các đặc điểm, chức năng, vai trò của các định chế tài chính trung gian: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p fbu 27/07/2020 4 1

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 - TS. Nguyễn Thị Phương Linh

  Bài giảng Khởi sự kinh doanh 1 do TS. Nguyễn Thị Phương Linh biên soạn sẽ giới thiệu tới người đọc một số kiến thức cơ bản về khởi sự kinh doanh, tư duy khởi sự, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ, hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p fbu 27/07/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số