• Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 3: Giá trị thương hiệu

  Nội dung bài giảng Chương 3: Giá trị thương hiệu được chia thành 3 phần: Khái quát chung về giá trị tài sản thương hiệu, cơ sở xây dựng giá trị thương hiệu, đánh giá thương hiệu. Giá trị thương hiệu trước tiên được hiểu là một tập hợp lợi ích vô hình và hữu hình được tạo bởi chiến lược marketing của một công ty.

   58 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Định vị thương hiệu

  Chương 5: Định vị thương hiệu thuộc bài giảng Quản trị thương hiệu với kết cấu nội dung được chia thành 3 phần trình bày về các vấn đề: Quan niệm định vị thương hiệu, hoạt động trọng tâm chiến lược định vị, quá trình định vị thương hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn về nội dung chi tiết.

   46 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Đặc tính thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Đặc tính thương hiệu

  Nội dung bài giảng "Chương 5: Đặc tính thương hiệu" trình bày về: Quan niệm đặc tính thương hiệu, các khía cạnh đặc tính thương hiệu, quyết định đặc tính thương hiệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung bài giảng.

   32 p fbu 24/06/2020 2 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 6: Hình ảnh thương hiệu

  Nội dung bài giảng "Hình ảnh thương hiệu" được chia thành 3 phần: Quan niệm hình ảnh thương hiệu, các nhân tố chi phối hình ảnh thương hiệu, nguyên tắc xây dựng hình ảnh thương hiệu. Để nắm chi tiết hơn về thông tin mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   32 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 7: Khuếch trương thương hiệu

  Chương 7: Khuếch trương thương hiệu thuộc bộ Bài giảng Quản trị thương hiệu với kết cấu nội dung được chia thành 3 phần trình bày về: Bản chất khuếch trương thương hiệu, các nhân tố chi phối hoạt động khuếch trương thương hiệu, và tiến trình khuếch trương thương hiệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu về bài giảng.

   35 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu

  Chương 8: Hệ thống nhận diện thương hiệu nằm tròn bài giảng Quản trị thương hiệu do Nguyên Quan Dũng trình bày, với kết cấu nội dung gồm 3 phần: Tổng quan về hệ thống nhận diện thương hiệu, bản sắc hệ thống nhận diện thương hiệu, và nội dung cuối đó là hệ thống nhận diện thương hiệu trong truyền thông. Mời các bạn cùng tìm hiểu.

   37 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng

  Bài giảng Quản trị quan hệ khách hàng

  Học phần Quản trị quan hệ khách hàng nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và toàn diện để thực hiện được những công việc trong quản trị quản hệ khách hàng, giúp sinh viên: Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể, có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và...

   64 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập – Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập – Lê Nguyễn Đoan Khôi

  Bài giảng "Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần 1 - Hội nhập kinh tế quốc tế các vấn đề cơ bản, phần 2 - Tổ chức thương mại thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p fbu 14/06/2020 10 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 1 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng "Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp - Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về ngân sách nhà nước; khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan, đơn vị, hình thức cấp phát kinh phí của NSNN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p fbu 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về quản lý tài chính, giới thiệu Mục lục ngân sách, quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước, quản lý tài chính các đơn vị Sự nghiệp công lập, phương pháp lập dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p fbu 26/05/2020 11 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p fbu 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Trần Thị Vinh

  Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, tiêu chuẩn định mức sử dụng đối với một số tài sản, quản lý sử dụng tài sản tại cơ quan Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 26/05/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số