Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - Võ Minh Hùng

Bài giảng "Kế toán tài chính II - Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ" trình bày những vấn đề chung kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm kế toán doanh thu hoạt động, kinh doanh dịch vụ, thông tin trình bày trên BCTC