Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 13 tiếp tục trình bày về truyền thông marketing. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về marketing trực tiếp, hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.