Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 3 của bài giảng Quản trị marketing trình bày các nội dung chủ yếu sau: Quản trị thông tin marketing, nghiên cứu thị trường (nghiên cứu marketing), đo lường và dự báo nhu cầu thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.