Bài giảng Quản trị marketing: Chương 5 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 5 của bài giảng Quản trị marketing trình bày những nội dung liên quan đến việc phân tích môi trường ngành và đối thủ cạnh tranh. Thông qua chương này người học sẽ biết cách phân tích môi trường ngành, phân tích đối thủ cạnh tranh, phân tích SWOT đối với môi trường ngành và đối thủ cạnh tranh. Mời các bạn cùng tham khảo.