• Bài giảng 17: Thuế tiêu dùng (2013) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 17: Thuế tiêu dùng (2013) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia tăng; thuế xuất nhập khẩu là những nội dung chính mà "Bài giảng 17: Thuế tiêu dùng (2013)" hướng đến trình bày. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   32 p fbu 12/04/2016 121 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 7 - Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả (Accounting for borrowings & provisions). Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể: Hiểu, phân biệt được các khoản nợ vay, dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng; kế toán nợ đi vay; kế toán phát hành trái phiếu doanh nghiệp; kế toán dự phòng phải trả; trình bày thông tin các khoản nợ vay, dự phòng phải...

   59 p fbu 29/12/2016 121 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán hoạt động xây lắp (Accounting for Construction Companies). Nội dung chính trong chương này gồm: Đặc điểm doanh nghiệp xây lắp, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kế toán bảo hành công trình xây...

   60 p fbu 29/12/2016 121 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 1 - Tổng quan về kế toán tài chính (An overview of financial accounting). Mục tiêu của chương này là giúp cho người đọc có một cái nhìn khái quát về: Vai trò, đối tượng cung cấp thông tin của kế toán nói chung và của kế toán tài chính nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p fbu 29/12/2016 120 3

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 5 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement). Sau khi học học chương này người học có thể: Nhận biết được các yếu tố xác định kết quả kinh doanh của hoạt động thông thường và hoạt động khác; hiểu rõ mục đích, nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; nắm được nguyên tắc, cơ sở, phương pháp lập báo cáo kết...

   24 p fbu 29/12/2016 120 2

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 8 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 8 Kế toán doanh thu-chi phí-kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: kế toán doanh thu và thu nhập khác, kế toán chi phí kinh doanh và chi phí khác, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   31 p fbu 24/06/2017 120 2

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 6 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 6 Kế toán doanh nghiệp xây dựng thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm các vấn đề sau: đặc điểm kế toán DNXD, kỹ năng hạch toán CPSX và tính giá thành SP xây dựng.

   39 p fbu 24/06/2017 120 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 7 - Kế toán hoạt động thương mại và xác định kết quả kinh doanh (Merchandising activities & income summary). Sau khi học chương này, người học có khả năng hiểu và thực hiện các nội dung sau: Quy trình hoạt động cơ bản về giao dịch mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thương mại, phương pháp phân tích và ghi nhận bút toán các giao dịch mua và bán hàng...

   96 p fbu 29/12/2016 119 4

 • Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 6: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (ĐH Mở TP. HCM)

  Bài giảng Kế toán tài chính (hệ vừa học vừa làm) - Chương 6: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (ĐH Mở TP. HCM)

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán doanh thu, thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p fbu 23/02/2016 119 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

  Tham khảo nội dung chương 1 "Tổng quan về kế toán tài chính" thuộc bài giảng Kế toán tài chính dưới đây để nắm bắt được bản chất của kế toán tài chính, các yếu tố chi phối đến tổ chức kế toán tài chính trong doanh nghiệp, xây dựng chính sách kế toán, các nguyên tắc kế toán cơ bản và các yếu tố của báo cáo tài chính,...

   19 p fbu 18/04/2016 118 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính III: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán thuế (Tax accounting). Sau khi nghiên cứu chương này người đọc có thể hiểu: Nội dung cơ bản của từng loại thuế, chứng từ, phương pháp tính và hạch toán từng loại thuế; phân biệt được lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp, phương pháp điều chỉnh từ lợi nhuận kế toán sang thu nhập tính thuế; lập báo...

   97 p fbu 29/12/2016 118 2

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 6

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 6

  Bài 6 Kế toán tiền lương thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động tiền lương, sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương, thực hành trên phần mềm kế toán.

   31 p fbu 29/04/2017 117 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số