• Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 4 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 4 Kế toán xuất nhập khẩu thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: khái niệm, nguyên tắc kế toán về xuất khẩu, các phương XNK; kế toán về các phương thức xuất nhập khẩu; các kỹ năng thực hành về chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo về kế toán XNK.

   56 p fbu 24/06/2017 116 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán tài sản cố định: Phần 1" trình bày các nội dung phần "Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản" bao gồm: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p fbu 21/03/2016 116 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Tin học ứng dụng ngành kế toán - Chương 3: Microsoft powerpoint 2010" giới thiệu các ứng dụng của powerpoint 2010, các thao tác trên Slide, định dạng cho Slide, tạo hiệu ứng cho Slide, chạy Slide show, slide Master, các chức năng khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p fbu 31/03/2018 116 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Th.S Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học của Th.S Vũ Quốc Thông với mục tiêu trang bị những kiến thức tổng quát về kế toán, nắm được đối tượng nghiên cứu của kế toán; nắm được các phương pháp của kế toán dùng;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   20 p fbu 21/03/2016 116 2

 • Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài giảng Tin học kế toán: Bài 3

  Bài 3 Kế toán vốn bằng tiền thuộc bài giảng tin học kế toán. Nội dung trong bài này trình bày về: nguyên tắc hạch toán, kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng.

   44 p fbu 29/04/2017 116 1

 • Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - TS. Trần Văn Tùng

  Chương 1: Tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu trong chương này gồm: quy trình luân chuyển hàng hóa, các phương thức tiêu thụ; vai trò, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán mua bán hàng hóa; phương pháp tính giá hàng hóa, lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo tồn kho.

   24 p fbu 24/06/2017 115 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6B - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 6B - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 6B: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán" trình bày các nội dung: Phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, triển khai hệ thống, vận hành và bảo trì hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p fbu 21/03/2016 115 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2

  Bài giảng Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2

  Bài giảng "Kế toán tài chính - Kế toán vốn chủ sở hữu: Phần 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, ghi nhận vốn chủ sở hữu, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p fbu 21/03/2016 115 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4 trình bày về nghiệp vụ kế toán hàng tồn kho. Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh viên có thể: Hiểu được thế nào là hàng tồn kho, hiểu được phương pháp xử lý cụ thể của từng nhóm hàng tồn kho, biết cách xử lý và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p fbu 23/02/2016 115 2

 • Bài giảng Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)

  Bài giảng "Kinh tế tài chính - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Phần 1)" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể giải thích bản chất thuế thu nhập doanh nghiệp là một chi phí của doanh nghiệp, trình bày các khái niệm và nguyên tắc cơbản của lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p fbu 21/03/2016 114 2

 • Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Bài giảng Kế toán tài chính I: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

  Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho, quy trình kiểm soát nội bộ hàng trong kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo hệ thống kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ, nguyên tắc và kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho,...

   58 p fbu 29/12/2016 114 3

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1B - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1B - ThS. Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chương 1B: Hệ thống thông tin kế toán hướng tích hợp" trình bày các nội dung: Hệ thống thông tin kế toán, giải pháp hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, dòng dữ liệu trên môi trường hệ thống erp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p fbu 21/03/2016 114 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số