• Bài giảng Định giá cổ phiếu: Áp dụng các mô hình chiết khấu dòng tiền

  Bài giảng Định giá cổ phiếu: Áp dụng các mô hình chiết khấu dòng tiền

  Bài giảng Định giá cổ phiếu: Áp dụng các mô hình chiết khấu dòng tiền được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về mô hình chiết khấu luồng cổ tức (DDM); mô hình chiết khấu dòng tiền tự do (FCFE); mô hình chiết khấu dòng tiền tự do toàn doanh nghiệp (FCFF).

   27 p fbu 21/03/2016 116 3

 • Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)

  Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR)

  Bài giảng Lý thuyết về giá trị có rủi ro (Value at Risk – VaR) giới thiệu tới các bạn những nội dung về khái niệm VaR; đặc điểm của VaR; phương pháp ước tính VaR. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích

   41 p fbu 21/03/2016 102 3

 • Tài liệu ôn tập môn: Đầu tư và phân tích tài chính

  Tài liệu ôn tập môn: Đầu tư và phân tích tài chính

  Tài liệu ôn tập môn "Đầu tư và phân tích tài chính" cung cấp cho các bạn 200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán, 200 bài tập phân tích và đầu tư chứng khoán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi.

   132 p fbu 21/03/2016 115 4

 • Trắc nghiệm Kinh tế tiền tệ ngân hàng

  Trắc nghiệm Kinh tế tiền tệ ngân hàng

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trắc nghiệm "Kinh tế tiền tệ ngân hàng" dưới đây. Tài liệu gồm 200 câu hỏi bài tập trắc nghiệm, chúc các bạn thi tốt.

   22 p fbu 21/03/2016 133 3

 • Một số xu hướng cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng

  Một số xu hướng cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng

  Một số xu hướng cạnh tranh phát triển thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng bao gồm những nội dung cơ bản như sau: giai đoạn đầu công cuộc đổi mới hoạt động ngân hàng, giai đoạn đầu thực hiện hai đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần theo quyết định của chính phủ,... Mời các bạn...

   7 p fbu 21/03/2016 112 2

 • Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết

  Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Tự do hóa tài khoản vốn - Một vài khía cạnh lý thuyết" để nắm bắt những kiến thức về kiểm soát vốn, những điều kiện đang thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, lợi ích của tự do hóa tài khoản vốn, tự do hóa tài khoản vốn và các cuộc khủng hoảng ngân hàng.

   7 p fbu 21/03/2016 35 2

 • Hai mươi năm đổi mới tài chính nhà nước Việt Nam - Bùi Đường Nghiêu

  Hai mươi năm đổi mới tài chính nhà nước Việt Nam - Bùi Đường Nghiêu

  Cùng nắm bắt kiến thức của tài liệu "Hai mươi năm đổi mới tài chính nhà nước Việt Nam" thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau đây: quy mô thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng, số thu từ thuế ngày càng lớn và chiến tỉ trọng quyết định trong tổng thu ngân sách nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p fbu 21/03/2016 113 2

 • Tín dụng nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và một số đề xuất - Kim Thị Dung

  Tín dụng nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và một số đề xuất - Kim Thị Dung

  Cùng nắm kiến thức trong tài liệu "Tín dụng nông nghiệp, nông thôn: Thực trạng và một số đề xuất" thông qua việc tìm hiểu nội dung về tổng quan về tín dụng nông nghiệp, nông thôn; thực trạng tín dụng nông nghiệp, nông thôn;... Mời các bạn tham khảo.

   8 p fbu 21/03/2016 107 2

 • Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

  Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Nguyễn Trọng Tài

  Tài liệu "Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam" trình bày khái quát về sự ra đời và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, những tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p fbu 21/03/2016 84 2

 • Nguyên nhân hạn chế năng lực tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính thức của người nghèo nông thôn Việt Nam - Nguyễn Tố Quyên

  Nguyên nhân hạn chế năng lực tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính thức của người nghèo nông thôn Việt Nam - Nguyễn Tố Quyên

  Nguyên nhân hạn chế năng lực tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính thức của người nghèo nông thôn Việt Nam giới thiệu về trở ngại về thể chế, chính sách tín dụng và hệ thống tín dụng nông thôn; trở ngại từ chính quyền địa phương; hạn chế, trở ngại từ bản thân người nghèo.

   8 p fbu 21/03/2016 117 2

 • Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội - nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước

  Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội - nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội - nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước" để nắm bắt một số nội dung như sau: sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, các nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng đối với hộ...

   8 p fbu 21/03/2016 92 2

 • Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày một số nội dung như sau: Xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng là một tất yếu trong phát triển nền kinh tế quốc dân; những định hướng cơ bản nhằm đẩy mạnh xây dựng tập đoàn tài chính - ngân hàng ở Việt Nam.

   12 p fbu 21/03/2016 128 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số