• Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 1 Tổng quan về ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày các nội dung cần tìm hiểu về ngân hàng thương mại như sau: Khái niệm, chức năng, phân loại, cơ cấu, nghiệp vụ, luật tổ chức tín dụng.

   34 p fbu 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 2 Nghiệp vụ huy động vốn thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Hoạt động huy động vốn của NHTM, tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn, các nghiệp vụ huy động vốn của NHTM, giải pháp tăng vốn của NHTM.

   34 p fbu 28/08/2019 7 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 3 Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Khái quát về tín dụng ngân hàng, quy trình tín dụng, bảo đảm tín dụng.

   35 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 4 Tín dụng ngắn hạn của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngắn hạn, tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp, chiết khấu giấy tờ có giá.

   40 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 6 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 6 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 6 Nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu về thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế. Để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   73 p fbu 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 7 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 7 Nghiệp vụ cho thuê tài chính thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, sẽ giới thiệu đến người học biết được cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của...

   32 p fbu 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 5 Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Những vần đề chung về tín dụng tài trợ dự án đầu tư, thẩm định tín dụng trung dài hạn và lập phương án cho vay, các hình thức tín dụng trung dài hạn.

   70 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 8 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 8 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 8 Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Quan hệ giữa ngân hàng thương mại và Công ty chứng khoán, các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, định giá chứng khoán.

   44 p fbu 28/08/2019 6 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 9 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 9 - GV. Lê Thị Khánh Phương

  Chương 9 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thuộc bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, trình bày nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường nội địa, kinh doanh ngoại tệ trên thị trường quốc tế.

   47 p fbu 28/08/2019 3 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 1: Tổng quan các thị trường và định chế tài chính

  Trong Bài giảng Thị trường tài chính Bài 1 Tổng quan các thị trường và định chế tài chính nhằm nêu tổng quan tài chính, hệ thống tài chính, chức năng cơ bản của hệ thống tài chính, cấu trúc hệ thống tài chính. Tổng thể các thị trường, định chế, pháp luật, quy định và kỹ thuật mà thông qua đó các trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán...

   43 p fbu 28/08/2019 5 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 2: Yếu tố quyết định lãi suất

  Nội dung cơ bản trong bài 2 Yếu tố quyết định lãi suất nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm nêu tầm quan trọng của các biến động về lãi suất, lý thuyết cung cầu tín dụng (Loanable Funds) về lãi suất, các khu vực của nền kinh tế.

   33 p fbu 28/08/2019 4 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Thị trường tài chính - Bài 3: Cấu trúc của lãi suất

  Nội dung của bài giảng Thị trường tài chính Bài 3 Cấu trúc của lãi suất nhằm trình bày về các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tính khả mại, tính thanh khoản, rủi ro chi trả và lãi suất. Các nhân tố tác động đến giá. Thanh khoản là một tài sản tài chính có tính thanh khoản là sẵn sàng để bán.

   35 p fbu 28/08/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số