• Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - ThS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, những vấn đề cơ bản về pháp luật, thực hiện pháp luật, tinh thần của Luật Hiến pháp, Luật dân sự và Luật hôn nhân-gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   211 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học do Phạm Mạnh Cương biên soạn cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, yêu cầu môn học, nội dung chi tiết và phương pháp đánh giá môn học, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p fbu 24/06/2020 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, kiến trúc các thành phần của PM, quy trình Công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p fbu 24/06/2020 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 2: Xác định yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả yêu cầu, phân loại yêu cầu, các bước xác định yêu cầu, phân tích - Mô hình hóa yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 3: Thiết kế dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn, thiết kế dữ liệu và yêu cầu chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 5: Thiết kế giao diện" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, thiết kế màn hình chính, thiết kế màn hình tra cứu, thiết kế màn hình nhập liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Phạm Mạnh Cương

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 6: Thiết kế xử lý" trình bày khái niệm về thiết kế xử lý, phân loại thiết kế xử lý, chiến lược thiết kế xử lý, thiết kế xử lý với mô hình 3 tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p fbu 24/06/2020 4 0

 • Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

  Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự và tương đương - Chuyên đề 10: Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

  Chuyên đề này trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về soạn thảo các loại văn bản quản lý hành chính nhà nước được sử dụng thường xuyên trong cơ quan, đơn vị; cung cấp một số mẫu thông dụng của các loại văn bản thường gặp trong thực tế của các cơ quan để học viên áp dụng.

   15 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính - ThS. Nguyễn Thanh Hương

  Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính - ThS. Nguyễn Thanh Hương

  Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trình bày hệ thống văn bản quản lí hành chính theo hiệu lực pháp lý; hệ thống văn bản hành chính thông thường; yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo; cách thể hiện số và ký hiệu văn bản;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   110 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản - Ngô Duy Đoản

  Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản - Ngô Duy Đoản

  Bài giảng Kỹ năng soạn thảo văn bản gồm có những nội dung chính: Văn bản của Đảng và kỹ năng soạn thảo văn bản của Đảng; văn bản quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước.

   90 p fbu 24/06/2020 5 0

 • Tài liệu giảng dạy học phần hành vi người tiêu dùng

  Tài liệu giảng dạy học phần hành vi người tiêu dùng

  Nội dung tài liệu được chia thành 10 chương bài học: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng, văn hóa và hành vi người tiêu dùng, giai tầng xã hội và hành vi người tiêu dùng, nhóm tham khảo và hành vi người tiêu dùng, gia đình và hành vi người tiêu dùng, cá tính và hành vi người tiêu dùng, động cơ và hành vi người tiêu dùng, nhận thức hiểu biết và hành...

   72 p fbu 24/06/2020 3 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 2: Chiến lược thương hiệu

  Bài giảng với kết cấu nội dung được chia thành 4 phần: Quan niệm về chiến lược thương hiệu, thực chất của chiến lược thương hiệu, thiết kế và thực hiện các chiến lược thương hiệu, xây dựng thương hiệu mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Chiến lược thương hiệu thuộc bộ bài giảng Quản trị thương hiệu

   78 p fbu 24/06/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số